Werken met hoofd, hart en handen: Kracht van de sociale professionalSociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Dat is geen eenvoudige plek. Het zijn roerige tijden en de samenleving vraagt veel van ze: flexibiliteit, betrokkenheid, beoordelingsvermogen en creatieve oplossingen. En bovenal effectiviteit. Wie zijn die sociale professionals die dit moeilijke maar boeiende werk doen? Welke waarden, drijfveren en passies nemen zij mee in hun dagelijkse werk? Wat motiveert hen? Hoe kunnen ze zich staande houden en aantonen dat wat zij doen, werkt? Dit boek helpt de sociale professional inzicht te krijgen in zijn eigen handelen en motivatie. Kort gezegd op professionele wijze met hoofd, hart en handen (cognitie, emotie en gedrag).
Actueel
Op zoek naar een balans tussen geven en nemenBij alles wat we voor mensen doen en wat er voor ons wordt gedaan is een balans nodig tussen geven en nemen. Het princiep van wederkerigheid is essentieel, want als er geen balans is tussen geven en nemen leidt dit tot gestoorde verhoudingen. Voor veel diensten die je afneemt moet je betalen. Het is ongezond iets helemaal voor niks te doen of voor niks iets te ontvangen. Alles heeft een prijs, al dienen we daarbij niet alleen maar aan geld te denken. Er is een klein onderscheid te maken tussen een economische en een sociale wederkerigheid. Bij de eerste staat het geld centraal, bij het tweede ligt het accent meer op de menselijke relatie, het uitwisselen van elkaars capaciteiten en wederzijdse diensten.
Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Het overheidsbeleid dat bedoeld is om de afstand te overbruggen, is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief. Op dit MiddagSymposium wordt een andere benadering geïntroduceerd om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van de overheid dichter bij elkaar te brengen.
STOP 4-7  pakt ernstig probleemgedrag effectief aanDe interventie STOP 4-7 voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie Interventies.
In de zorg en ondersteuning zullen beroepskrachten en vrijwilligers steeds meer met elkaar te maken krijgen. Negen tips om de samenwerking soepel te laten verlopen.
Sinds 2013 zijn er 3000 jeugdzorgmedewerkers ontslagen door bezuinigingen, terwijl allerlei rapportages uitwijzen dat de kwaliteit van de jeugdhulp echt beter moet. De FNV wil een eind aan de cultuur van ‘kijken, kijken en niets doen’ in de jeugdzorg.
De leden van de Taskforce ‘Waardigheid en trots’ hebben een concept Kwaliteitskader Verpleegzorg en de Leidraad Verantwoorde personeelssamenstelling aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De partijen in de Taskforce nemen nu samen de regie bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader dat op 1 oktober 2016 wordt opgeleverd.
De Tweede kamer besprak op 9 februari 2016 de voorstellen van staatssecretaris van Rijn om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Vooral het voornemen om een registratievereiste toe te voegen aan stap 5 van de Wet meldcode leidt tot discussie in het werkveld. Al bij de aankondiging van deze maatregel in januari volgde kritiek van o.a. de artsencoalitie kindermishandeling (waaronder KNMG). In dit artikel de achtergronden van dit debat en de noodzaak van training en bijscholing om de meldcode effectief te maken.
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) steunen de aanpak seksueel geweld de komende twee jaar met in totaal 4,2 miljoen euro extra. Met dit geld worden gemeenten in staat gesteld gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld te realiseren.
Eindelijk ratificatie VN-verdrag gehandicaptenHet heeft even geduurd, maar nu ligt er ook wat. De Tweede Kamer heeft eind januari het VN-verdrag voor personen met een handicap geratificeerd. Ons land wordt daardoor de komende jaren voor hen een stuk toegankelijker.
Praktijk

Interventiecongres

19 mei 2016

Een professional kan niet zonder interventies in de professionele bagage. Op het aankomende Jaarbeurscongres worden veel effectieve interventies gepresenteerd

Lees verder..
Opleidingsmogelijkheden

Sociale professionals scholen zich permanent bij. De omgeving verandert, kennis veroudert - dus bijscholing is geboden.

Lees verder..