STOP 4-7 pakt ernstig probleemgedrag effectief aan

De interventie STOP 4-7 voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie Interventies.
STOP 4-7  pakt ernstig probleemgedrag effectief aan

Het hulpverleningsprogramma STOP 4-7, Samen Sterker Terug op Pad, richt zich op gezinnen met kinderen van 4 tot 7 jaar met ernstige gedragsproblemen. De geïntegreerde behandeling voor kinderen, ouders en leerkrachten wil voorkomen dat kinderen verder ontsporen en daarmee zichzelf en de maatschappelijke omgeving veel last bezorgen. Dit gebeurt in kindtrainingen door het aanleren en versterken van prosociaal gedrag en door het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders en leerkrachten.

Uit onderzoek blijkt dat deze interventie significant positieve resultaten oplevert. STOP 4-7 wordt uitgevoerd in Vlaanderen en Nederland.

Bron: NJI

Beschrijving van de interventie:  SWP

Introductiecursus STP volgen? Klik hier