Beroepsorganisaties

 

BPSW - Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW (voorheen Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers /NVMW), is dé beroepsvereniging voor maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. Ook andere beroepsgroepen in sociaal werk zijn van harte welkom. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij vertolkt de BPSW het geluid van deze professionals.

De BPSW zet zich in voor de beroepsontwikkeling, professionalisering, scholing en positionering van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging. Leden van dezelfde beroepsgroep kunnen binnen het grotere verband van de BPSW in een eigen ‘kamer’ hun beroepsidentiteit blijven ontwikkelen en borgen, en werken aan de kwaliteit van hun beroep.  Bijvoorbeeld in de kamer Maatschappelijk werk, de kamer Jeugdzorg en de kamer Sociaal agogen. Tegelijk kunnen zij hun krachten bundelen met andere sociale beroepsgroepen.

BPSW
Leidseweg 80
3531 BE  Utrecht
T 030 2948603
F 030 2939225
E: info@bpsw.nl
W: BPSW

 

  

NVO - Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

De NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, is een landelijk opererende beroepsvereniging met als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden –, (ortho)pedagogen en onderwijskundigen – te waarborgen en te bevorderen, en de belangen van haar leden op een herkenbare manier te behartigen.

Het ledenbestand van de NVO wordt gevormd door meer dan 6500 universitair opgeleide professionals, ondersteund door een permanent bureau, gevestigd in Utrecht.

NVO-bureau
Catharijnesingel 47
3511 GC  Utrecht
T: 030-2322407
Esecretariaat@nvo.nl
WNVO

  

NIP - Het Nederlands Instituut van Psychologen

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.

 

NIP
Nieuwekade 1-5
3511 RV Utrecht

T030 8201500
E: info@psynip.nl
W: NIP

     

BVJong - Beroepsvereniging Kinder- en Jongerenwerkers

BVjong bewaakt, versterkt en stimuleert het kinder- en jongerenwerk in Nederland. Tevens behartigt BVjong de belangen van de beroepsgroep in het algemeen en de voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder.

Website: BVjong