Beroepsregisters

Registerplein 

Het Registerpleinplein is ontstaan uit BAMw, het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers. Registerplein is hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Bij BAMw is ruim 20 jaar ervaring opgedaan met kwaliteitsregistratie waardoor ze waren uitgegroeid tot een natuurlijke gesprekspartner in het sociale werkveld en nu dus verder gaan als het Registerplein.

Registerplein
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA  Utrecht
T: 030-7118851
WRegisterplein

 Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Het is een kleine, daadkrachtige organisatie, die professioneel geautomatiseerd is en continu aan kwaliteitscontrole doet waardoor optimale dienstverlening naar zowel professionals als beroeps- en brancheorganisaties het gevolg is.
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Jan van Eijcklaan 2-4
3723 BC Bilthoven
T: 030 3036477
Minfo@skjeugd.nl
WSKJ
NIP Register - Nederlands Instituut van Psychologen, register

Het NIP ziet het als taak om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog te bewaken en te borgen door middel van o.a. NIP Registratieregelingen. Hierin zijn kwaliteitscriteria opgenomen waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen. Met een NIP-registratie laat de psycholoog zien dat hij/zij professioneel met het vakgebied bezig is. Daarnaast geeft de NIP-registratie vaak aan met welke deelgebied binnen de psychologie een psycholoog zich bezig houdt.
Website: NIP Register