Sinds 2013 zijn er 3000 jeugdzorgmedewerkers ontslagen door bezuinigingen, terwijl allerlei rapportages uitwijzen dat de kwaliteit van de jeugdhulp echt beter moet. De FNV wil een eind aan de cultuur van ‘kijken, kijken en niets doen’ in de jeugdzorg.
STOP 4-7  pakt ernstig probleemgedrag effectief aanDe interventie STOP 4-7 voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie Interventies.
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) steunen de aanpak seksueel geweld de komende twee jaar met in totaal 4,2 miljoen euro extra. Met dit geld worden gemeenten in staat gesteld gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld te realiseren.
Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker gelanceerdVoor het eerst is er een beroepscode voor de jeugdzorgwerker. Dat meldt de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers.
‘Creëer kennisbank over migrantenhulpverlening voor jeugdzorgwerkers’Jeugdzorgwerkers vinden dat hun kennis over migrantenhulpverlening te kort schiet. Ze pleiten daarom voor een kennisbank waarin interne en externe kennis en ervaring kan worden uitgewisseld.
Het UMC St Radboud Nijmegen lanceerde onlangs de website Feel the ViBe. Feel the ViBe is een online platform voor jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld. Ze kunnen elkaar online ontmoeten om ervaringen te delen en informatie te zoeken. Jongeren kunnen zich zelf aanmelden zonder hulp van instanties of familie.
Hier vind je informatie over de stelselwijziging.
Het Landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker is ontwikkeld door en voor de hogere sociaal agogische opleidingen in nauwe samenwerking met het werkveld.
Wat waren de doelen en wat zijn de resultaten?
'De professionale professional; de andere kant van het debat over de ruimte voor professionals'. Dat is de volledige titel van het rapport dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2011 uitbracht. Over (vermeende) bureaucratisering in zorg en welzijn.