Bezuinig niet verder op jeugdzorg

Sinds 2013 zijn er 3000 jeugdzorgmedewerkers ontslagen door bezuinigingen, terwijl allerlei rapportages uitwijzen dat de kwaliteit van de jeugdhulp echt beter moet. De FNV wil een eind aan de cultuur van ‘kijken, kijken en niets doen’ in de jeugdzorg.

Keer op keer verschijnen er rapporten over de slechte staat van de jeugdzorg, maar gemeenten en staatssecretaris Van Rijn laten na de problemen echt aan te pakken. Gert Noortman, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: 'We hebben rapporten van de commissie Geluk, de Transitie Autoriteit Jeugd, de Monitor Transitie Jeugd en de Kinderombudsman gehad. Steeds met dezelfde conclusie: de zorg is nog niet op orde. Met ‘monitoren’ alleen helpen we geen kinderen. We hebben gekwalificeerde mensen nodig die kwetsbare kinderen en gezinnen zorg bieden en ondersteunen.'

Ontslag van deskundige medewerkers

Het UWV meldde dinsdag dat er sinds 2013 door bezuinigingen al 3000 banen in de jeugdzorg verloren zijn gegaan. De komende jaren daalt het aantal banen nog eens met 2900. FNV Zorg & Welzijn roept staatssecretaris Van Rijn en gemeenten op te stoppen met bezuinigen en te investeren in goede jeugdzorg. Noortman: ‘We merken nu al de dramatische gevolgen van het tekort aan jeugdzorgmedewerkers. De werkdruk van het personeel is enorm en kwetsbare kinderen en gezinnen moeten te lang wachten op hulp. Voor de kwaliteit van de jeugdzorg is het van het allergrootste belang dat we gespecialiseerde zorgverleners behouden.’

Lange wachtlijsten

Het Meldpunt Veilig Thuis (voorheen het Advies- en meldpunt Kindermishandeling en Stichting huiselijk geweld) is één van de organisaties die kampt lange wachtlijsten. FNV Zorg & Welzijn heeft talloze meldingen gekregen van medewerkers die gebukt gaan onder de enorme werkdruk en kwetsbare kinderen die daarvan de dupe zijn, omdat ze te laat worden geholpen. Noortman: ‘Dit is schrijnend en vreselijk voor kinderen die acuut hulp nodig hebben. Van Rijn weet ervan en heeft inmiddels een nieuwe projectmanager aangesteld. Voor deze man heb ik één advies: ontsla niet nog meer ervaren, deskundige medewerkers. luister naar je personeel en denk niet te gemakkelijk dat de wijkteams deze problemen wel kunnen oplossen.’

Gelijke zorg in gelijke omstandigheden

FNV Zorg & Welzijn wil dat kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben, ongeacht in welke gemeente zij wonen. Noortman: ‘we willen af van de gemeentelijke willekeur waarbij een kind in gemeente X andere zorg krijgt dan een kind in gemeente Y even verderop. Gemeenten moeten zich niet bemoeien met de uitvoering van jeugdzorg, maar dit aan deskundige jeugdzorgmedewerkers overlaten.’

Bron: FNV

 
Reacties op dit artikel:


Tj. Strubbe
24 februari 2016 - 12:11


De jeugdzorgwerkers komen wel elders aan de bak. Ze zijn toch niet orthopedagogisch of jeugdpsychiartisch deskundig, of juist doorverwijzend voor een valide hulptraject op diagnostische basis.
De jeugdzorgwerkers kennen niet het hoge tuchtrecht en de beroepscode van medisch-academisch gevormden, en ze zijn geen therapeuten, al hielden ze veel kinderen zonder valide grond in eigen beheer, onder dwangzorg (OTS en erger, wat schadelijk blijkt te zijn voor het ontvankelijke kind).
Waar de FVN behoefte aan zou moeten hebben is te definiëren wat 'deskundig' betekent, van welk niveau dat dient te zijn als er mogelijk sprake is van "in de knel".
Er zijn onafhankelijk (van jeugdzorgland) wetenschappelijke onderzoeken en rapporten die wijzen op de noodzaak van 'zwaargewichten', echte deskundigen, medisch opgeleide specialisten vòòr de poort die nu nog 'jeugdzorg' of 'jeugdbescherming' heet, en een ingang tot OTS en erger kan worden.
Wanneer die jeugdzorgwerkers zich hadden gehouden in de laatste decennia, dan had het woord 'jeugdzorg' niet zo'n vieze smaak in de mond van velen gekregen.
Analyse van cases toonde aan dat de 'jeugdzorg' hun eigen gezinsvoogdij aan werkgelegenheid hielp, zonder open en valide diagnostiek door een specialist.
Hoe kan je dan een juist hulptraject begeleiden in coördinatie met echte deskundigen, zoals therapeuten of psychologische begeleiders die de ouders met tips en VIB begeleiden specialistische pedagogie te bedrijven ten gunste van het kind in ontwikkeling?
Zo lang de jeugdzorg niet coördineert en kind met gezin doorstuurt ter diagnostiek is het goed dat er vele kinderen niet getroffen worden door hun 'hulp'op te lage basis van kennis.
Ja, wetenschappers spraken uit dat de 'jeugdzorg' niet de juiste kennis matcht bij de case.
En dat uithuisplaatsen (niet van een foute ouder of buurtbewoner of jeugdzorgwerker maar) van het kind, uit diens vertrouwde omgeving, en met beschuldigende redenen van deze overplaatsing, bleek slecht voor die opgroeiende, slechter dan die met dezelfde problemen wel thuis hoogwaardige hulp (op diagnostiek) kregen.
Het is te wensen dat dit inzicht inhoudelijk wordt in beleid.


Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.