Er is veel optimisme en ambitie aanwezig bij migrantenjongeren. Vooral migrantenmeisjes van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn optimistisch.
Jeugdzorg en onderwijs moeten veel meer samenwerken dan ze nu doen. Dat vindt Ella Kalsbeek, bestuursvoorzitter van de Amsterdamse jeugdzorgorganisatie Altra.