In de zorg en ondersteuning zullen beroepskrachten en vrijwilligers steeds meer met elkaar te maken krijgen. Negen tips om de samenwerking soepel te laten verlopen.
De leden van de Taskforce ‘Waardigheid en trots’ hebben een concept Kwaliteitskader Verpleegzorg en de Leidraad Verantwoorde personeelssamenstelling aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De partijen in de Taskforce nemen nu samen de regie bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader dat op 1 oktober 2016 wordt opgeleverd.