Werken met hoofd, hart en handen: Kracht van de sociale professionalSociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Dat is geen eenvoudige plek. Het zijn roerige tijden en de samenleving vraagt veel van ze: flexibiliteit, betrokkenheid, beoordelingsvermogen en creatieve oplossingen. En bovenal effectiviteit. Wie zijn die sociale professionals die dit moeilijke maar boeiende werk doen? Welke waarden, drijfveren en passies nemen zij mee in hun dagelijkse werk? Wat motiveert hen? Hoe kunnen ze zich staande houden en aantonen dat wat zij doen, werkt? Dit boek helpt de sociale professional inzicht te krijgen in zijn eigen handelen en motivatie. Kort gezegd op professionele wijze met hoofd, hart en handen (cognitie, emotie en gedrag).
De Tweede kamer besprak op 9 februari 2016 de voorstellen van staatssecretaris van Rijn om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Vooral het voornemen om een registratievereiste toe te voegen aan stap 5 van de Wet meldcode leidt tot discussie in het werkveld. Al bij de aankondiging van deze maatregel in januari volgde kritiek van o.a. de artsencoalitie kindermishandeling (waaronder KNMG). In dit artikel de achtergronden van dit debat en de noodzaak van training en bijscholing om de meldcode effectief te maken.
‘Burgers moeten zelf hun oude dag organiseren’Burgers moeten tijdig voorzorgsmaatregelen treffen om hun ouderenzorg te regelen. Dat is nodig om de kwaliteit van de ouderenzorg veilig te stellen voor de toekomst.
HBO-docenten geven school cijfer tussen de zes en zevenDe kwaliteitsenquête HBO wijst uit dat docenten van hogescholen hun school niet meer dan een zeven waard vinden. De werkdruk ligt hoog en soms worden docenten onder druk gezet om een voldoende te geven.
Beroepscompetentieprofiel  voor agogen binnen ggzGGZ Nederland heeft beroepscompetentieprofielen (BCP´s) ontwikkeld voor agogen, werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (ggz).
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) steunen de aanpak seksueel geweld de komende twee jaar met in totaal 4,2 miljoen euro extra. Met dit geld worden gemeenten in staat gesteld gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld te realiseren.