Beroepscompetentieprofiel voor agogen binnen ggz

GGZ Nederland heeft beroepscompetentieprofielen (BCP´s) ontwikkeld voor agogen, werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (ggz).
Beroepscompetentieprofiel  voor agogen binnen ggz

De beroepscompetentieprofielen zijn gebundeld in twee publicaties. Het gaat hierbij om twee verschillende BCP´s: een BCP van de ggz-agoog (hbo-niveau) en een BCP van de agogisch medewerker ggz (mbo-niveau). GGZ Nederland wil met deze BCP´s de aansluiting van het relevante beroepsonderwijs op het ggz-werkveld verder verbeteren.

 

 
Inhoud beroepscompetentieprofielen (BCP’s)
In de BCP’s wordt vanuit de beroepscontext en recente ontwikkelingen in de ggz de vertaling gemaakt naar (kern)taken van 
de agoog en bijbehorende competenties. Tevens staan kritische situaties (dilemma’s) beschreven in het werk van de agoog. Tenslotte is er aandacht voor specifieke vakkennis voor de ggz.
 
Agogen in het ggz-werkveld
De agogische beroepsgroep is na de verpleegkundige de grootste beroepsgroep binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn ongeveer 16.000 agogen in dienst bij ggz-instellingen. Dat is 19 procent van het totale personeelsbestand. De agoog binnen de ggz biedt langdurige respectievelijk kortdurende intentionele begeleiding, training en educatie van de 
patiënt. Het betreft dialoog gestuurde hulpverlening waarbij de centrale focus is gericht op het gezonde deel van de mens en waarbij de agoog rekening houdt met de beperkingen/defecten van de patiënt.
 
Herstel en ondersteunende zorg
De zorg en ondersteuning die de ggz biedt, is bij de meeste ggz-instellingen gebaseerd op de principes van herstel ondersteunende zorg (HOZ). De agoog ondersteunt de patiënt in zijn eigen herstelproces en ondersteunt zijn zelfredzaamheid bij de dagelijkse bezigheden en maatschappelijke participatie. Deze ondersteuning is in samenwerking met de patiënt waarbij ook altijd de omgeving betrokken wordt.
 
Borging BCP’s in onderwijs
De volgende stap is het borgen van de BCP’s in de kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs. Door het realiseren van differentiaties binnen (regionale) agogische beroepsopleidingen, gaat GGZ Nederland er vanuit dat de aansluiting tussen het ggz-werkveld en desbetreffende opleidingen verbetert. Daarnaast passen Calibris (mbo) en de HBO-raad (hbo) de exameneisen aan op de vereiste competenties en vakkennis voor de ggz. Regionale ggz-instellingen kunnen het BCP gebruiken om op regionaal niveau de aansluiting tussen beroepsonderwijs en ggz-werkveld te verbeteren.

Bron: GGZ Nederland