‘Burgers moeten zelf hun oude dag organiseren’

Burgers moeten tijdig voorzorgsmaatregelen treffen om hun ouderenzorg te regelen. Dat is nodig om de kwaliteit van de ouderenzorg veilig te stellen voor de toekomst.
‘Burgers moeten zelf hun oude dag organiseren’

Dat staat in het advies Redzaam ouder. Zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen’ van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ). Het advies is vandaag gepresenteerd.

Drie oplossingsrichtingen
De RVZ noemt drie oplossingsrichtingen en doet aanbevelingen om goede zorg en kwaliteit van leven in de toekomst te garanderen aan niet-redzame ouderen.

Voorzorg
Ten eerste is volgens de Raad nodig dat mensen zo lang mogelijk redzaam blijven. Mensen moeten zelf voorzorgsmaatregelen treffen om langer gezond te blijven én om goed voorbereid te zijn op de organisatorische en financiële aspecten van hun oude dag. In een zorgverklaring kunnen burgers aangeven hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen. Daarnaast moet de overheid burgers een levensloopwijzer aanbieden met tips op het gebied van wonen, vitaliteit, leefstijl, zorg, financiën en sociaal netwerk. Huisarts en wijkverpleegkundige geriatrie moeten niet-redzame ouderen op eigen initiatief gaan opzoeken.

Zorg aan huis voor ouderen met complexe problematiek
Ten tweede vindt de Raad dat ook ouderen met complexe problematiek zorg aan huis moeten kunnen ontvangen. De Raad adviseert om de medische en verpleegkundige zorg rondom de thuiswonende ouderen door een verpleegkundige te laten coördineren. Ook moeten er slimme woningen voor ouderen worden ontwikkeld en moeten vakmensen worden opgeleid die ouderen en hun mantelzorgers leren om te gaan met slimme technologie in huis.

Collectieve zorg voor niet-redzame ouderen
Ten derde beveelt de Raad aan om het collectieve arrangement vooral te richten op niet-redzame ouderen. Het zorgstelsel moet hervormd worden zodat burgers gestimuleerd worden om meer privaat te investeren en hun directe omgeving in te zetten voor hun oude dag. Dat kan bijvoorbeeld door het collectieve pakket te beperken tot zware zorgvragen of door ouderen die hun zorg zelf regelen te belonen.

Klik hier voor het rapport Redzaam ouder

 

Bron: RVZ
Relevante categorieën: