Sociale uitsluiting van jongeren

Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Het overheidsbeleid dat bedoeld is om de afstand te overbruggen, is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief. Op dit MiddagSymposium wordt een andere benadering geïntroduceerd om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van de overheid dichter bij elkaar te brengen.

Sociale in- en uitsluiting gaat over de verdeling van kansen, het leven in achterstandswijken, het sociale netwerk van jongeren die er wonen, hun zelfbeeld en competenties, en de kloof tussen beleid en werkelijkheid. Het gevoel ergens bij te horen, de manier waarop je in het leven staat en waar je je op oriënteert, bepalen in belangrijke mate iemands ambities. Die zijn niet zo maakbaar als beleidsmakers vaak hopen. Door voorzieningen beter aan te sluiten op niet alleen het kunnen, maar vooral ook het willen van jongeren, kan beleid veel effectiever worden. Dat kan grotendeels met het bestaande instrumentarium. 

21 april is er een middagsymposium: check de informatie hier.








Reacties op dit artikel:


Ina ter Avest
23 juni 2016 - 08:43


Interessant symposium, waar ik helaas door andere afspraken niet bij kon zijn. Zou graag in de vorm van een artikel reageren op (zelf)beeldvorming van jongeren en een vorm van overbrugging zoals die door een islamitische gemeenschap in Nederland wordt georganiseerd. Dit artikel zou een bewerking zijn van een Engels artikel van mijn hand (presentatie Warwick 2016, publicatie 2017). Graag uw reactie


Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.