Experts bezorgd over plan adolescentenstrafrecht

Verschillende experts rond de jeugdzorg maken zich zorgen over een plan van staatssecretaris Teeven (Justitie). Hij wil adolescentenstrafrecht invoeren.

Kinderrechters, jeugdofficieren, (jeugd)reclassering, penitentiaire behandelaars en wetenschappers maken zich ernstig zorgen over het voorstel van Teeven.

Bovengrens verlagen
Hun zorgen hebben vooral betrekking op het plan om de bovengrens van het jeugdstrafrecht te verlagen van 18 naar 16 jaar, het voorstel om de maximum jeugddetentie voor 16- en 17-jarigen te verdubbelen en de onduidelijkheid over de invoering van een apart strafrecht voor jongvolwassenen. Zij hebben hierover een brief verstuurd aan de Tweede Kamer.

16- en 17-jarigen zijn geen volwassenen
Hun grootste zorg betreft de verlaging van de bovengrens van het jeugdstrafrecht van 18 naar 16 jaar. 16- en 17-jarigen kunnen en mogen eenvoudigweg niet als volwassenen worden beschouwd, vinden de briefschrijvers. ‘Zo’n verlaging brengt ons land ook scherp in botsing met het Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van de Rechten van het Kind.’ Ook de verzwaring van de maximum jeugddetentie voor 16- en 17- jarigen van twee naar vier jaar achten zij ongewenst. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat de jeugdcriminaliteit de laatste jaren is toegenomen en in de praktijk van de strafrechtspleging bestaat geen behoefte aan verhoging van de maxima.’

Aparte strafrechtelijke reactie is positief
Positief aan het voorstel van de staatssecretaris is volgens de experts de mogelijkheid om voor jongvolwassenen een aparte strafrechtelijke reactie te realiseren. Echter, er zal moeten worden nagedacht over de concrete invulling van dit voorstel. Als er geen duidelijkheid komt op het vlak van de uitvoering zal dit voorstel een wassen neus blijken. Dan betekent invoering van een ‘adolescentenstrafrecht’ slechts een niet onderbouwde verharding voor minderjarige verdachten.

Klik hier om de brief aan staatssecretaris Teeven te lezen

 

Bron: Vrije Universiteit
Relevante categorieën:

JJI |