‘Berecht jongvolwassenen volgens jeugdstrafrecht’

Jongvolwassenen moeten volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. Dat vindt een studiegroep van Nederlandse en buitenlandse wetenschappers.

 

Daders tussen de 18 en 24 jaar lijken meer op adolescenten van 15 tot 18 jaar dan op oudere volwassenen. De studiegroep van ruim dertig wetenschappers concludeerde dit in hun onderzoek naar criminaliteit onder jongvolwassenen.

Jongvolwassenen

Jongvolwassenen plegen meer en ernstigere delicten dan zowel minderjarigen als oudere volwassenen. Hoe moet justitie omgaan met deze daders? ‘Op dit moment ligt de overgang van jeugd- naar volwassenenstrafrecht in de meeste landen bij de leeftijd van achttien jaar. Maar de criminaliteit, levensomstandigheden en sociale en psychologische ontwikkeling van jongvolwassenen lijken meer op die van minderjarige dan volwassenen. Bovendien zijn de hersenen pas na je 24e helemaal ontwikkeld, waardoor jonge mensen waarschijnlijk nog geen volledige controle hebben over hun gedrag’, aldus Peter van der Laan, VU-hoogleraar en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Jeugdstrafrecht

De wetenschappers vinden daarom dat jongvolwassenen tot 24 jaar niet volgens het strafrecht voor volwassenen maar volgens het jeugdstrafrecht berecht moeten worden. ‘De nadruk zou meer moeten liggen op opvoeding en gedragsverandering zoals bij het jeugdstrafrecht. Programma’s gericht op het voorkomen en stoppen van crimineel gedrag zouden daarom niet alleen voor minderjarigen beschikbaar moeten zijn, maar ook voor jongvolwassenen tot 24 jaar’, aldus Van der Laan.

Boek

De wetenschappers hebben hun bevindingen gebundeld in het boek Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: explanation, prevention and punishment. Ze beschrijven de wetenschappelijke inzichten over de overgang van adolescentie naar jongvolwassenheid en wat dit betekend voor de criminele carrières van jongvolwassen daders.  

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam
Relevante categorieën: